اولین همایش ملی هوش سازمانی و هوش کسب و کار

سه شنبه 9 خرداد 1396
 
 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
تابلو اعلانات

مجری همایش :


گروه تخصصی همایش سازان نوین

 

محورهای علمی

  • جایگاه مدیریت دانش در هوش سازمانی
  • هوش سازمانی وتعالی کسب و کار
  • هوشمندی تجاری در رقابت پذیری و جهانی شدن
  • تعامل هوش تجاری و مدیریت استراتژیک
  • سازمان هوشمند وتوسعه پایدار
  • بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در هوش تجاری
  • هوش سازمانی ابزارها و روش ها
  • زیر ساخت ها و محدودیتهای پیاده سازی هوش سازمانی
  • هوش سازمانی د ر: منابع انسانی ، بازاریابی ، مالی ، تکنولوژی ، تدارکات ، ساخت ، لجستیک تحقیق و توسعه (R& D ) و ....
  • سایر موضوعات مرتبط با هوش سازمانی

 

مسئولین همایش

رئیس همایش و دبیر اجرایی : دکتر وحید رضا میرابی
دبیر علمی : دکتر علی اکبر فرهنگی
مدیر اجرایی : فرشته بخشعلیان

زمان برگزاری:29و30 آذر ماه سال 1389

 
اخبار و رویدادها